Akademia Aktywnego Seniora

 

1460x616  logo proj 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021 - 2025

 

Projekt - Akademia aktywnego seniora.

Wartośc dofinansowania - 131 140,00 zł
Całgowika wartość projektu - 144 440,00 zł

Niska aktywność obywatelska Polaków jest fenomenem na skalę europejską. Mimo wysiłków liderów społecznych oraz działań organizacji zainteresowanych promowaniem aktywności społecznej wciąż nie udaje się wyraźnie zwiększyć wskaźników zaangażowania społecznego w Polsce. Zdecydowanie nieaktywni społecznie są seniorzy. Projekt "Akademia aktywnego seniora." skierowany jest do seniorów z Lublina. Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 30 osób 60+ na rzecz społeczności lokalnej z terenu Lublina w okresie 01.05.2021 - 31.12.2021.

Cele szczegółowe:

1.Wzrost wiedzy i umiejętności u 30 seniorów 60+ z miasta Lublina.w zakresie aktywności społecznej osób 60+.
2. Wzrost wiedzy i umiejętności u 30 seniorów 60+ z miasta Lublina.w zakresie aktywności społecznej osób 60+.
3. Podniesienie integracji społecznej 30 osób 60+ z miasta Lublina.
4. Zwiększenie poinformowania społecznego w zakresie aktywności społecznej osób 60+ z miasta Lublina.
5. Zwiększenie informacji na temat aktywności obywatelskiej seniorów na rzecz społeczności lokalnej poprzez wydanie publikacji i utworzenie  
    zakładki na stronie fundacji,

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
1. Działania promocyjne i nabór uczestników.
2. Warsztaty zwiększające ogólne kompetencje i motywacje.
3.  Wyjazd integracyjny.
4,  Warsztaty Aktywny senior.
5.  Wspólna inicjatywa " Babie lato"
6.  Wizyty studyjne - 2 w Lublinie i 2 wyjazdowe.
7.  Powstanie Senioralnej Grupy Działania i realizacja 3 inicjatyw lokalnych.
8.  Powstanie senioralnej kawiarenki obywatelskiej.
9.  Publikacja Lubelscy seniorzy działają lokalnie. - 300sztuk.
10.Konferencja podsumowująca projekt - 70 osób.

Grupą docelową projektu będzie 30 osób starszych 60+ z terenu Lublina.
Grupą pośrednią będzie społeczność lokalna dla której realizowane będą inicjatywy lokalne oraz osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową min 60 osób.
_____________________________________________________________________________________________________________

 Plakat do projektu - GZ 2 Akademia


Warsztaty:

 

bwd  Zestaw 1/2  fwd


 Wyjazd integracyjny:


 Prezentacja zrealizowanych przez seniorów inicjatyw lokalnych - pdf icon


 Odsłon zakładki - 3441
_____________________________________________________________________________________________________________

Nasze aktualne projekty

Odwiedzin:

2761420