Wspólnie działamy na rzecz społeczności lokalnej

nag f i o

U podstaw genezy projektu leży niska aktywność obywatelska Polaków, która jest fenomenem na skalę europejską. Działania szkół aby zaktywizować młode pokolenie są niewystarczające. Konieczne są dodatkowe działania (pozalekcyjna edukacja obywatelska), które w swojej formie wzbudziły by zainteresowanie młodzieży aby stać się świadomymi i zaangażowanymi obywatelami w swojej społeczności lokalnej.
Projekt "Wspólnie działamy na rzecz społeczności lokalnej." skierowany jest do młodzieży i nauczycieli z małych miejscowości województwa lubelskiego. Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 120 młodzieży na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.05.2015 -31.12.2015.W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:1.Promocja projektu - powstanie zakładka na stronie internetowej fundacji, 2.Rekrutacja - 120 uczniów i 16 nauczycieli z 8 szkół z małych miejscowości woj. lubelskiego.3 Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli – dla 16 osób, 4.Publikacja „Działam na rzecz społeczności lokalnej" w ilości 300 sztuk. 5.Warsztaty dla młodzieży - dla 120 uczniów, 6. Inicjatywy lokalne realizowane przez młodzieżowe grupy aktywności lokalnej - 8 inicjatyw lokalnych, 7. Dzień obywatelski w 8 szkołach.8. Konferencja promująca zrealizowane przez młodzież inicjatywy. 9. Zarządzanie projektem.
Grupą docelową projektu będzie 120 młodzieży w wieku 13-19 lat z gimnazjum i szkół średnich oraz 16 nauczycieli z 8 szkół na terenie woj. lubelskiego. Grupą pośrednią będą społeczności lokalne, osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.


 Fotoreportaż ze szkoleń w ramach projektu:

bwd  Zestaw 1/8  fwd

  Fotoreportaż z konferencji podusmowującej projekt:

bwd  Zestaw 1/9  fwd

 

Nasze aktualne projekty

Odwiedzin:

2894389