nag f i o

"Zmieniamy naszą społeczność lokalną w ramach programu FIO. W projekcie bierze udział 8 szkół gimnazjalnych i średnich z terenu województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do młodzieży i nauczycieli z małych miejscowości województwa lubelskiego.Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 120 młodzieży na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.03.2016 -31.12.2016.W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
1. Promocja projektu - powstanie zakładka na stronie internetowej fundacji,
2. Rekrutacja - 120 uczniów i 16 nauczycieli z 8 szkół z małych miejscowości woj. lubelskiego,
3  Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli – dla 16 osób,
4. Warsztaty dla młodzieży - dla 120 uczniów,
5. Publikacja " Kampania społeczna w społeczności lokalnej - krok po kroku." w ilości 300 sztuk,
6. Konkurs na najlepszy plakat skierowany do społeczności lokalnej. - 3 nagrodzone prace,
7. Kampanie społeczne realizowane przez młodzieżowe grupy aktywności lokalnej - 8 kampanii
    społecznych skierowanych do społeczności lokalnych, realizowanych przez młodzież,
8. Dzień obywatelski - w 8 szkołach,
9. Konferencja promująca zrealizowane przez młodzież kampanie społeczne. - dla 100 osób.
Grupą docelową projektu będzie 120 młodzieży w wieku 13-19 lat z gimnazjum i szkół średnich oraz 16 nauczycieli z 8 szkół na terenie woj. lubelskiego. Grupą pośrednią będą społeczności lokalne, osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.


Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu plastycznego dla młodzieży: pdf icon
Kampania społeczna, opis:                                     pdf icon
Przykłady kampanii społecznych:                           pdf icon

    Prezentacje projektów   

Zespół Szkól w Bukowie: zip file icon 18594

Zespół Szkól w Krzemieniu: zip file icon 18594

Zespół Szkól im. Józefa Twaroga w Księżomierzu: zip file icon 18594

Zespół Szkól w Liśniku Dużym: zip file icon 18594

II LO w Lubartowie im. Piotra Firleja: zip file icon 18594

Zespół Szkól w Mełgwi: zip file icon 18594

Zespół Szkól im. Orląt Lwowskich w Urzędowie: zip file icon 18594

Zespół Szkól w Wohyniu: zip file icon 18594


Fotoreportaż ze szkolenia wyjazdowego dla nauczycieli

bwd  Zestaw 1/3  fwd
 


Fotoreportaż - warsztaty dla młodzierzy

bwd  Zestaw 1/6  fwd


 

Nasze aktualne projekty

Odwiedzin:

2761434