O Fundacji

Fundacja „Błogosławieni Ubodzy” powstała w 2011 roku. Rozpoczęła swoją działalność od przeprowadzenia szkoleń w zakresie pisania i realizacji projektów dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność fundacji. Swoje działania rozpoczęliśmy od przeprowadzenia dwu edycji „Kolorowych wakacji” dla dzieci ze szkół podstawowych.
Projekty.
Pierwszy nasz projekt pt. "Samorząd uczniowski na plus" zrealizowaliśmy w okresie od X. 2013 do VI. 2014 w ramach funduszy szwajcarskich FOP. W projekcie uczestniczyło 8 szkół gimnazjalnych i średnich z województwa lubelskiego - 120 uczniów oraz 16 nauczycieli. W 2015 roku przeprowadziliśmy kolejny projekt skierowany do szkół gimnazjalnych i średnich pt. "Działamy na rzecz społeczności lokalnej". Projekt realizowany był w ramach programu FIO.
W czasie realizacji projektu młodzież przygotowała i przeprowadziła 8 inicjatyw lokalnych. W 2015 roku zrealizowaliśmy również projekt w ramach programu ASOS "Senior aktywnym obywatelem". W projekcie wzięło udział 30 seniorów z Lublina. Seniorzy przygotowali i przeprowadzili trzy inicjatywy lokalne.
Zajmujemy się również wspieraniem działalności charytatywnej diecezji Umzimkulu w RPA.

Statut Fundacji Błogosławieni Ubodzy pdf icon

Sprawozdanie roczne zarządu za 2018 rok pdf icon

 Sprawozdanie roczne zarządu za 2019 rok pdf icon

Nasze aktualne projekty

Odwiedzin:

2894528