asos logo new small                    

 

 "Czas darowany".  ---  informacje o projekcie.

Głównym celem zadania jest zaktywizowanie i przygotowanie 60 osób 60+ do pracy wolontarystycznej na rzecz osób starszych na terenie miasta Lublina w okresie 01.08.2016 do 31.12.2016.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:
1. Powstanie zakładka dotycząca działań projektowych na stronie internetowej fundacji.
2. Zostanie przeprowadzonych 15 warsztatów specjalistycznych i 4 cykle szkolenia na temat wolontariatu pt. Akademia wolontariatu.

Tematyka warsztatów:
1. Podstawy gimnastyki korekcyjnej.
2. Komunikacja i nawiązywanie relacji z osobami starszymi.
3. Podstawowe zasady pielęgnacji ciała w starszym wieku.
4. Diety stosowane po 60 roku życia.
5. Trening pamięci i organizacji czasu.
6. Warsztaty rękodzieła - papier, filc, tkanina, inne .
7. Warsztaty muzyczne – wspólny śpiew.
8. Gry i zabawy dla osób starszych.
9. Bajkoterapia na spotkaniach z seniorami.
3. Odbędą się wizyty studyjne - 2 wizyty wyjazdowe i 4 wizyty w Lublinie.
4. Powstanie klub wolontariusza.
5. Uczestnicy zrealizują wspólnie 4 projekty wolontariacie.
6. Zostanie wydana publikacja "Wolontariat - czas darowany." w ilości 300 sztuk.
7. Na zakończenie projektu odbędzie się „Dzień wolontariusza”.

W projekcie weźmie udział 60 osób 60+ z Lublina. Pośrednią grupą odbiorców będą seniorzy, dla których przeszkoleni wolontariusze zrealizują własne projekty wolontariackie, osoby, które przeczytają publikację i uczestnicy dnia wolontariusza.


Dokumenty pomocnicze do projektu

Akty prawne odnoszące się do wolontariatu - pdf icon
Przykłady projektów wolontariackich - pdf icon


 Fotoreportaż z przebiegu projektu:

bwd  Zestaw 1/7  fwd

 Przykłady zrealizowanych projektów wolontariackich

W ramach projektu „Czas darowany” zrealizowano cztery projekty wolontariackie, skierowane do osób starszych. Seniorzy uczestniczący w projekcie zostali podzieleni na 4 grupy piętnastoosobowe. Każda grupa miała możliwość zakupienia materiałów potrzebnych do wykonania projektu za kwotę 300 zł. Wybór tematu i sposobu przeprowadzenia projektu zależał od samych seniorów.

 

Projekt I – Spacer po Lublinie

Celem projektu było przedstawienie seniorom ważnych historycznie miejsc, znajdujących się na terenie Lublina. Uczestnicy projektu przygotowali plan spaceru, następnie osobiście zaprosili do udziału w projekcie swoich znajomych seniorów i przekazali informacje o realizacji projektu organizacjom zrzeszającym osoby starsze. O pomoc w przygotowaniu merytorycznym spaceru poproszono historyka sztuki. W wyznaczonym dniu uczestnicy projektu wraz z gośćmi przeszli wyznaczoną trasą i odwiedzili najważniejsze zabytki Lublina. Po spacerze wszyscy udali się na poczęstunek, podczas którego została przedstawiona prezentacja dotycząca wyglądu Lublina przed II wojną światową. Na zakończenie spotkania goście otrzymali drobny upominek – kartkę z fragmentem „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza.

 

Projekt II – Uwolnij książkę

Celem projektu była promocja czytelnictwa wśród osób starszych. Swoje działania seniorzy rozpoczęli od przygotowania i rozwieszenia plakatów zachęcających do oddawania książek i ich wymiany. Plakaty zostały wywieszone w organizacjach zrzeszających osoby starsze i klubach seniora. Następnie uczestnicy projektu zorganizowali spotkanie, na które zaproszono wszystkich seniorów chcących wymienić się książkami. Każda zaproszona osoba miała przynieść przynajmniej jedną książkę. Okazało się, że seniorzy przynieśli dużo ciekawych książek o różnej tematyce. Po wzajemnej wymianie goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego została przestawiona prezentacja na temat historii książki.

 

Projekt III – Lublin wielokulturowy dziś

Celem projektu było spojrzenie na Lublin i jego mieszkańców oczami obcokrajowców mieszkających w Lublinie. Uczestnicy projektu przygotowali spotkanie, na które zaprosili małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych, mieszkające w Lublinie kilkanaście lat, i Ukrainkę, która przyjechała do Lublina przed dwoma laty. W spotkaniu uczestniczyły także osoby z organizacji zrzeszających seniorów i znajomi uczestników projektu, również osoby starsze. Przy kawie i ciastkach goście opowiedzieli, w jaki sposób znaleźli się w Lublinie, co najbardziej ich zaskoczyło, do czego trudno było im się przyzwyczaić, jak przyjęli ich mieszkańcy Lublina. Seniorzy zadawali gościom wiele pytań związanych z przygotowywaniem posiłków, spędzaniem wolnego czasu czy radzeniem sobie w sprawach urzędowych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i wzajemnej życzliwości.

 

Projekt IV – Nie zapominamy – wizyty domowe u seniorów niemogących wychodzić z domu

Celem projektu były odwiedziny seniorów niemogących już wychodzić z domu, którzy wcześniej uczęszczali na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy projektu postanowili nawiązać współpracę z UTW w Lublinie i dowiedzieć się, czy mogliby spotkać się z byłymi słuchaczami Uniwersytetu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Po otrzymaniu listy 15 takich osób rozpoczęły się przygotowania. Seniorzy wykonali własnoręcznie karki świąteczne z życzeniami, kupili drobne upominki i efektownie je zapakowali. Do przygotowań zaprosili znajomych seniorów. Następnie podzielili się na grupy i po telefonicznym umówieniu się odwiedzili w domu wybranych 15 seniorów. Wizyty przyniosły wiele radości nie tylko seniorom przebywającym w domach, ale również tym, którzy ich odwiedzili.


 

Nasze aktualne projekty

Odwiedzin:

2894221