Samorząd uczniowski na plus

Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i rozwój postaw obywatelskich
młodzieży w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego
w okresie 01.10.2013 -30.06.2014.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:
1.Promocja projektu - powstała zakładka na stronie internetowej,
2. Warsztaty dla młodzieży - 5 modułów 8 godzinnych dla 8 grup,
3. Szkolenie dla nauczycieli – wyjazdowe dla 16 nauczycieli,
4.Projekty lokalne samorządów uczniowskich - 8 projektów,
5. Dzień samorządu uczniowskiego w 8 szkołach,
6.Konferencja podsumowująca,

Grupą docelową projektu było 120 osób młodzieży w wieku 13-18 lat z gimnazjum i szkół
średnich oraz 16 nauczycieli z 8 szkół na terenie woj. lubelskiego.
Grupą pośrednią były społeczności szkolne oraz osoby, które zapoznały się z zakładką na stronie
internetowej.

Szkoły czestniczące w projekcie:
1. Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Szastarce.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
3. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie.
4.Gimnazjum w Bukowej.
5. Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach.
6. Gimnazjum w Łucce.
7. Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Wilczopolu – Kolonii.
8.Zespół Szkół im J. Wierzchowskiej Publiczne Gimnazjum w Liśniku Dużym.


Fotoreportaż ze szkoleń dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla młodzierzy:

bwd  Zestaw 1/11  fwd

 Fotoreportaż z konferencji podsumowującej projekt:

bwd  Zestaw 1/12  fwd

 

 

Nasze aktualne projekty

Odwiedzin:

2894653