Eko samorząd uczniowski

 Screenshot 2023 11 23 at 09 30 59 Wytyczne A4 FINAL 28 04.pdf

 

Projekt „Eko samorząd uczniowski”

 

Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 120
młodzieży i 16 nauczycieli w zakresie samorządności uczniowskiej na rzecz ekologii
 z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.09.2023 -31.07.2024.


                                                            Cele szczegółowe projektu:

          1. zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad samorządem uczniowskim na
              rzecz ekologii wśród 16 nauczycieli woj. lubelskiego, pracujących z młodzieżą szkół
              podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez realizację szkolenia wyjazdowego.
          2. zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego uczestnictwa w samorządzie
              uczniowskim na rzecz ekologii wśród 120 młodzieży ze szkół podstawowych
              i ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego, poprzez realizację warsztatów dla
              młodzieży.
          3. uzyskanie większej ilości inicjatyw podejmowanych przez samorządy uczniowskie na rzecz
              ekologii, poprzez realizację 8 inicjatyw i dni ekologii w 8 szkołach na terenie woj. lubelskiego.
          4. zwiększenie poinformowania społecznego dotyczącego aktywności obywatelskiej
              młodzieży w zakresie samorządności uczniowskiej na rzecz ekologii, poprzez utworzenie
              zakładki na stronie internetowej i zorganizowanie konferencji.

          W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

          1. Promocja projektu – powstanie zakładka na stronie internetowej fundacji,
          2. Rekrutacja - 120 uczniów i 16 nauczycieli z 8 szkół z małych
              miejscowości woj. lubelskiego.
          3. Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli – dla 16 osób.
          4. Warsztaty dla młodzieży - dla 120 uczniów, po 3 dni w 8 szkołach.
          5. Diagnoza środowiska lokalnego – eko - problemy - 10 godzin x 8 szkół,

          6. Realizacja przez młodzież inicjatyw ekologicznych - 8 inicjatyw skierowanych do
              społeczności szkolnych. 10 godzin x 8 szkół.
          7. Dzień ekologii - w 8 szkołach organizowany przez młodzież. 01.05 - 30.06. 2024.
          8. Konferencja promująca zrealizowane przez młodzież inicjatywy.

          Grupą docelową projektu będzie 120 młodzieży w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i
          ponadpodstawowych oraz 16 nauczycieli z 8 szkół na terenie woj. lubelskiego. Grupą
          pośrednią będą społeczności szkolne i osoby, które zapoznają się ze stroną internetową.


                                                                          Warsztaty dla młodzieży

bwd  Zestaw 1/3  fwd


Diagnoza środowiska lokalnego - eko problemy.

bwd  Zestaw 1/2  fwd


Przykłady inicjatyw realizowanych przez SU w Gimnazjum im. Schillera w Münster.   - pdf icon


 

znaki strona www 4

Całkowity koszt  169800 zł, 

Dofinansowanie 167000 zł

 
 
 

Nasze aktualne projekty

Odwiedzin:

2737984